معنی و ترجمه کلمه jolting table به فارسی jolting table یعنی چه

jolting table


علوم مهندسى : ميز لرزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها