معنی و ترجمه کلمه jotting به فارسی jotting یعنی چه

jotting


چيزيکه با عجله نوشته شده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها