معنی و ترجمه کلمه journalese به فارسی journalese یعنی چه

journalese


بزرگ جلوه دادن مطالب در روزنامه نگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها