معنی و ترجمه کلمه journey-man به فارسی journey-man یعنی چه

journey-man


کارگر مزدور،شاگرد يا،کارگر روزمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها