معنی و ترجمه کلمه jovially به فارسی jovially یعنی چه

jovially


با خوشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها