معنی و ترجمه کلمه juck work به فارسی juck work یعنی چه

juck work


ميخ کوبى
عمران : کوبيدن ميخ در کف و ديوارهاى کانال به منظور ايجاد رسوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها