معنی و ترجمه کلمه judge advocate general به فارسی judge advocate general یعنی چه

judge advocate general


رئيس دادگاه نظامى
قانون ـ فقه : رئيس دادرسى ارتش مشاور حقوقى وزارت جنگ يا وزارت دفاع مشاور حقوقى ارتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها