معنی و ترجمه کلمه judge به فارسی judge یعنی چه

judge


حاکم ،خبره ،حکم کردن ،قضاوت کردن ،داورى کردن ،فتوى دادن ،حکم دادن ،تشخيص دادن ،قاضى ،دادرس ،کارشناس
قانون ـ فقه : قاضى ،فتوى يا حکم دادن دادرسى کردن
روانشناسى : داورى کردن
ورزش : قاضى
علوم نظامى : قضاوت کردن دا ورى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها