معنی و ترجمه کلمه judgement debtor به فارسی judgement debtor یعنی چه

judgement debtor


محکوم عليه
قانون ـ فقه : دادباخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها