معنی و ترجمه کلمه judgment on procedural matters به فارسی judgment on procedural matters یعنی چه

judgment on procedural matters


قانون ـ فقه : حکم شکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها