معنی و ترجمه کلمه judgment به فارسی judgment یعنی چه

judgment


حکم ،دادنامه ، )judgement(داورى ،دادرسى ،فتوى ،راى
قانون ـ فقه : قضاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها