معنی و ترجمه کلمه judicial circumstantial evidence به فارسی judicial circumstantial evidence یعنی چه

judicial circumstantial evidence


قانون ـ فقه : اماره قضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها