معنی و ترجمه کلمه judicial delegation به فارسی judicial delegation یعنی چه

judicial delegation


قانون ـ فقه : تفويض قضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها