معنی و ترجمه کلمه judicial interrogator به فارسی judicial interrogator یعنی چه

judicial interrogator


بازپرس
قانون ـ فقه : قاضى تحقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها