معنی و ترجمه کلمه judicial review به فارسی judicial review یعنی چه

judicial review


بازرگانى : تجديد نظر قضائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها