معنی و ترجمه کلمه judicial writ به فارسی judicial writ یعنی چه

judicial writ


قانون ـ فقه : نامه رسمى صادره از محکمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها