معنی و ترجمه کلمه judns be trayed jesus به فارسی judns be trayed jesus یعنی چه

judns be trayed jesus


يهودابه مسيح خيانت کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها