معنی و ترجمه کلمه jugulum به فارسی jugulum یعنی چه

jugulum


زير گلو،ترقوه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها