معنی و ترجمه کلمه juice up به فارسی juice up یعنی چه

juice up


نيرو و جان به ،رونق دادن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها