معنی و ترجمه کلمه juke joint به فارسی juke joint یعنی چه

juke joint


رستوران کوچکى که خوراک ارزان داشته و نيز صفحات گرامافون را با انداختن پول دراسباب خودکار ميزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها