معنی و ترجمه کلمه jumble به فارسی jumble یعنی چه

jumble


کيک کوچک شبيه حلقه ،درهم اميختگى ،شلوغى ،تکان تکان خوردن ،سوارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها