معنی و ترجمه کلمه jump fishing به فارسی jump fishing یعنی چه

jump fishing


ورزش : ماهيگيرى سيار براى کشف محل ماهيها

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها