معنی و ترجمه کلمه jump spark ignition به فارسی jump spark ignition یعنی چه

jump spark ignition


الکترونيک : احتراق با جرقه جهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها