معنی و ترجمه کلمه jump speed به فارسی jump speed یعنی چه

jump speed


سرعت مناسب براى پرش با چتر
علوم نظامى : سرعت پرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها