معنی و ترجمه کلمه jump spin به فارسی jump spin یعنی چه

jump spin


ورزش : چرخش با اغاز پرش بهوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها