معنی و ترجمه کلمه jump stop به فارسی jump stop یعنی چه

jump stop


ورزش : توقف ناگهانى با پرش بهوا وچرخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها