معنی و ترجمه کلمه jump the gum به فارسی jump the gum یعنی چه

jump the gum


ورزش : خطا در اغاز پرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها