معنی و ترجمه کلمه jump به فارسی jump یعنی چه

jump


جهت ،جهيدن ،پرش اسب از مانع ،زاويه پرش لوله توپ ،جستن ،پريدن ،خيز زدن ،جور درامدن ،وفق دادن ،پراندن ،جهاندن ،پرش ،جهش ،افزايش ناگهانى ،ترقى
کامپيوتر : پريدن
عمران : پرش
ورزش : پرش به هوا با هر دو پا،حمله شمشيرباز با پرش به هوا
علوم نظامى : تغيير مسير دادن و منحرف شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها