معنی و ترجمه کلمه jumping به فارسی jumping یعنی چه

jumping


جهنده ،پرش ،جست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها