معنی و ترجمه کلمه jumpmaster به فارسی jumpmaster یعنی چه

jumpmaster


مدير پرش چتربازى
ورزش : مربى يا سرپرست چتربازان
علوم نظامى : مربى پرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها