معنی و ترجمه کلمه junction well به فارسی junction well یعنی چه

junction well


عمران : چاهها يا گودالهايى که در محل تلاقى تغيير شيب زهکشهاى زيرزمينى ايجاد ميگردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها