معنی و ترجمه کلمه juncture به فارسی juncture یعنی چه

juncture


موقع بحرانى ،بحران ،موقعيت ويژه بهم پيوستگى ،پيوند گاه درز،بند،درنگ( در زبانشناسى)،اتصال ،الحاق ،پيوستگى ،مفصل ،درزگاه ،ربط
علوم مهندسى : مفصل
روانشناسى : درنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها