معنی و ترجمه کلمه junior به فارسی junior یعنی چه

junior


کهتر،اصغر،موخر،کم ،زودتر،تازه تر،دانشجوى سال سوم دانشکده يا دبيرستان
روانشناسى : دانشجوى سال سوم
ورزش : مسابقه نوجوانان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها