معنی و ترجمه کلمه junk به فارسی junk یعنی چه

junk


ريسمان پاره که براى بافتن بور يا درست کردن پوشال بکار مى رود،طناب کهنه ،کاغذ پاره ،اهن پاره خرده شيشه ،اسقاط،جگن ،جنس اوراق و شکسته ،اشغال ،کهنه و کم ارزش ،جنس بنجل ،بدورانداختن ،بنجل شمردن ،قايق ته پهن چينى
علوم مهندسى : خرده ريز
کام پيوتر : داده ناخواسته
معمارى : نى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها