معنی و ترجمه کلمه junkerdom به فارسی junkerdom یعنی چه

junkerdom


)junkerism(عقايد يا قلمرو نفوذ اشراف پروسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها