معنی و ترجمه کلمه jupiter به فارسی jupiter یعنی چه

jupiter


هرمزد،برجيس ،مشترى
نجوم : ژوپيتر
علوم نظامى : نوعى موشک زمين به هواست
علوم دريايى : برجيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها