معنی و ترجمه کلمه juridical personality به فارسی juridical personality یعنی چه

juridical personality


قانون ـ فقه : شخصيت حقوقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها