معنی و ترجمه کلمه jurisdiction به فارسی jurisdiction یعنی چه

jurisdiction


محاکمه کردن ،قضاوت کردن ،حوزه ء قضايى ،قلمروقدرت
علوم مهندسى : اختيار قانونى
قانون ـ فقه : صلاحيت
روانشناسى : اختيار قانونى
علوم نظامى : تسليم دادگاه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها