معنی و ترجمه کلمه jurist به فارسی jurist یعنی چه

jurist


متخصص حقوق خصوصى ، )juristic(قانون دان ،حقوقدان
قانون ـ فقه : فقيه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها