معنی و ترجمه کلمه jury به فارسی jury یعنی چه

jury


هيئت داوران ،هيات منصفه ،(حق ).هيئت منصفه ،ژورى ،داورگان
قانون ـ فقه : هيات منصفه
روانشناسى : هيات داوران
ورزش : مقامات رسمى ناظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها