معنی و ترجمه کلمه jus ex injuria non oritur به فارسی jus ex injuria non oritur یعنی چه

jus ex injuria non oritur


قانون ـ فقه : تعدى و تجاوز فرد براى او حقى ايجاد نمى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها