معنی و ترجمه کلمه jusad rem به فارسی jusad rem یعنی چه

jusad rem


حق معلق
قانون ـ فقه : حق ناکامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها