معنی و ترجمه کلمه just به فارسی just یعنی چه

just


=joust : )n.(، : )adj.(عادل ،دادگر،منصف ،باانصاف ،بى طرف ،منصفانه ،مقتضى ،بجا،مستحق ،( : )adv.(د.گ ).فقط،درست ،تنها،عينا،الساعه ،اندکى پيش ،درهمان دم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها