معنی و ترجمه کلمه justice of the peace به فارسی justice of the peace یعنی چه

justice of the peace


رئيس دادگاه بخش ،قاضى صلحيه ،امين صلح ،دادرس دادگاه بخش
قانون ـ فقه : امين صلح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها