معنی و ترجمه کلمه justiciable به فارسی justiciable یعنی چه

justiciable


قابل دادرسى ،تحت محاکمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها