معنی و ترجمه کلمه justifiable homicide به فارسی justifiable homicide یعنی چه

justifiable homicide


قتل قابل عفو يا قتل مجاز،قتلى که صفت مجرمانه ندارد،قتل قابل توجيه
قانون ـ فقه : قتل با عذر موجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها