معنی و ترجمه کلمه justificatory conditions به فارسی justificatory conditions یعنی چه

justificatory conditions


قانون ـ فقه : عوامل موجهه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها