معنی و ترجمه کلمه jutty به فارسی jutty یعنی چه

jutty


پيشرفتگى داشتن ،جلورفتن( از)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها