معنی و ترجمه کلمه juvenile court به فارسی juvenile court یعنی چه

juvenile court


دادگاه اطفال
قانون ـ فقه : دادگاه نوجوانان
روانشناسى : دادگاه نوجوانان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها