معنی و ترجمه کلمه juxtapose به فارسی juxtapose یعنی چه

juxtapose


پيش هم گذاشتن ،پهلوى هم گذاشتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها